Publikasjoner

Artikler som er relevant for Natur – Kultur – Helseperspektivet:

 1. Tellnes G. Sickness certification – an epidemiological study related to community medicine and general practice (Thesis). Oslo: University of Oslo, Department of Community Medicine, 1990.
 2. Tellnes G. Samspillet Natur-Kultur-Helse. NaKuHel-konseptet i teori og praksis. Oslo: Unipub forlag, 2003. Nytt opplag er trykket på Fagbokforlaget 2016.
 3. WHO Health for all targets: The health policy for Europe. Updated editon 1991. Copenhagen: WHO, 1993.
 4. Hegge H: Menneske og naturen. Naturforståelsen gjennom tidene – med særlig henblikk på vår tids miljøkrise. 2. utg. Oslo: Antropos Forlag, 1993.
 5. Lovelock J: Gaia. Søkelys på jordens tilstand. Oslo: Cappelen, 1992.
 6. Myskja A. Den musiske medisin. Lyd og musikk som terapi. Oslo: Grøndahl og Dreyers Forlag, 1999.
 7. Tellnes G Samspillet Natur-Kultur-Helse i et medisinsk-historisk perspektiv. Michael 2008; 5 (3): 264-276
 8. Tellnes G, Larsen Ø, Flotve R (red.). Kunst, natur og livskvalitet. Oslo: Nature-Culture-Health International, 2006.
 9. Konlaan BB, Bygren LO, Johansson S‑E: Visiting cinema, concerts, museums or art exhibitions as dominant of survival: a Swedish fourteen‑year cohort follow up. Scand J Public Health 2000; 28: 174–178.
 10. Tellnes G. Salutogenese – hva er det? Michael 2007; 4: 144-9.
 11. Tellnes G: Helhetstenkning og kreativitet innenfor natur, kultur og helse – en utfordring for primærhelsetjenesten? Utposten 1995; 24: 128–130.
 12. Tellnes G, Berge KB, Hauge LS. Natur-Kultur-Helse-aktiviteter i Akershus. Rapport fra et tverrsektorielt modellforsøk i Asker basert på helsefremmende arbeid, forebygging og helhetlig rehabilitering. Asker og Oslo: NaKuHel-stiftelsen og IASAM, Universitetet i Oslo, 1998.
 13. Batt-Rawden KB, Tellnes G. Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation: an evaluation of participant’s health, quality of life

Se også div. info under Publikasjoner på tellnes.info/