Hva er NaKuHel?

NaKuHel er forkortelsen for “Samspillet Natur-Kultur-Helse.
Formålet til NaKuHel-konseptet er å fremme helse, miljø, livskvalitet og velferd for alle.

Sammenfatning av verdien av samspillet Natur-Kultur-Helse
Forløsning og bevisstgjøring av egne interesser og kreativ evne er en viktig tanke bak Natur-Kultur-Helse-konseptet og NaKuHel-senteret i Asker. Kreativitet er praktisk handling, egenaktivitet og skapende virksomhet. NaKuHel-aktiviteter kan gi en indirekte effekt med følelse av livsgnist, inspirasjon og lyst til rehabilitering. ForFig. Helsefr Samhandl-med samhandl tekst_10.1.17 personer som er sykmeldte, kan dette være veien tilbake til yrkesaktiv virksomhet.

NaKuHel-konseptet har laget en bro mellom den salutogene teori og praktiske aktiviteter som har vist positive helsefremmende resultater. Vår tids sykdomspanorama og høye sykefravær skriker etter nye rehabiliteringsmetoder som kan videreutvikles i samarbeid med og som et supplement til allerede godt etablerte medisinske institusjoner.

Utfordringen er å få samfunnsplanleggere, politikere, økonomer og helsepersonell til i større grad å vektlegge de salutogene sidene ved natur og kultur i sitt arbeide og i samfunnsutviklingen generelt.
For som det postuleres i NaKuHel-teorien:

«I møtet mellom natur og kultur ligger en kime
til både positive og negative konsekvenser for helse, miljø og livskvalitet».

Samhandling
Det er naturlig å samarbeide med offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre for å nå dette felles mål som er  å fremme helse, miljø og livskvalitet for alle, bl.a. for å oppnå mestring, harmoni og glede.