Natur – Kultur – Helse

Formålet til NaKuHel Norge er å utvikle helsefremmende natur- og kulturaktiviteter.

Silhouette, group of happy children playing on meadow, sunset, summertime

Felles grunnlag for aktivitetene er samspillet mellom natur, kultur og helse (NaKuHel). Frivillig arbeid og lystbetont deltakelse er NaKuHel-sentrenes største aktivum. Vi skaper inkluderende møteplasser som er åpen for alle.

For å nå dette felles målet er det naturlig å samarbeide med ildsjeler, offentlige etater, næringsliv og frivillige organisasjoner.